GARANTIA CALITATII UNOR SERVICII EUROPENE
HOME | CONTACT
SERVICII SI PRODUSE | DOTARE TEHNICA SI PERSONAL | AVIZE SI CERTIFICATE | LEGISLATIE | PORTOFOLIU
AVIZE SI CERTIFICATE
Produsele utilizate de S.C. WASVAL.S.R.L. sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi sunt achiziţionate de la furnizori autorizaţi. Se utilizează substanţe cu toxicitate medie sau redusă care sunt cuprinse în lista produselor pesticide şi erbicide avizate pentru profilaxia sanitar-umană.
S.C. WASVAL S.R.L. deţine, până în prezent, autorizaţii pentru: prestări servicii cu produse de uz fitosanitar, pentru deţinerea şi utilizarea de produse şi substanţe toxice, autorizaţia de mediu, de furnizor feroviar, agrement tehnic feroviar.    
De asemenea, S.C. WASVAL S.A. este deţinătoarea următoarelor  Certificate de autorizare conform standardelor U.E.
  • pentru managementul calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2001
  • pentru managementul de mediu conform standardului SR EN ISO 14000:2004
  • pentru sistemul de sănătate şi securitate ocupaţională conform standardului OHSAS 18001
 
Copyright Wasval     
h